Skip to main content

Polityka Prywatności dla Aplikacji Mobilnej Urban

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy aplikacji mobilnej „Urban”, którą zarządza BIOT Sp. z o.o.

Jest dostępna zarówno na stronie informacyjnej aplikacji jak i poprzez link do strony WWW bezpośrednio w Aplikacji.

2. Odniesienie do Podmiotu

Deweloperem i administratorem danych w ramach Aplikacji jest BIOT Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin – Nowa 7.

Wszelkie pytania dotyczące prywatności prosimy kierować pod adres biuro@biotcloud.com

3. Zakres Polityki Prywatności

Niniejszy dokument jest wyraźnie oznaczony jako polityka prywatności. Jest dostępny pod aktywnym, publicznym adresem URL, możliwym do otwarcia w standardowej przeglądarce internetowej, bez potrzeby używania wtyczek ani specjalnych instrukcji.

4. Rodzaje Danych Zbieranych przez Aplikację i Wykorzystanie Danych

Aplikacja uzyskuje dostęp, zbiera i przetwarza następujące dane osobowe i wrażliwe użytkownika:

  • Adres e-mail i nazwę użytkownika – potrzebne do zalogowania użytkownika do systemu Urban
  • Opcjonalnie numer telefonu – potrzebne jeżeli użytkownik aktywuje opcję powiadamiania SMS
  • Opcjonalnie lokalizację geograficzną w czasie rzeczywistym – używane jeżeli użytkownik aktywuje tę opcję
  • Informacje o działaniach podjętych przez użytkownika w systemie Urban

Wszystkie dane są zbierane w sposób transparentny, z pełną świadomością i zgodą użytkownika.

5. Udostępnianie Danych

Dane zbierane przez Aplikację są dostępne dla podmiotu użytkującego system Urban.

Poza tym dane nie są udostępniane firmom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawnie.

6. Procedury Bezpieczeństwa

BIOT Sp. z o.o stosuje różnorodne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe.

Wśród stosowanych znajdują się technologie szyfrowania, bezpiecznych serwerów oraz praktyk zarządzania danymi zgodnych ze standardami branżowymi oraz normą ISO27001.

7. Przechowywanie i Usuwanie Danych

Dane użytkowników są przechowywane przez okres wymagany kontraktowo przez podmiot użytkujący system Urban. Po tym czasie, wszystkie dane są trwale usuwane z naszych baz.