Produkty.
Technologia połączona
z oprogramowaniem.

Kontrolery.

Kontroler iBLOC

Na potrzeby zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym został opracowany kontroler oświetlenia o nazwie iBLOC. Posiada on różne warianty, pozwalające na sterowanie zasilaczami typu DALI, 1…10 V, jak i komunikację z innymi podzespołami oprawy oświetleniowej (np. termistory NTC). iBLOC pozwala na komunikację radiową w standardzie Thread, za pomocą której można do niego przesyłać komendy, konfigurację oraz odbierać alerty o zdarzeniach i aktualne wartości parametrów. iBLOC może być sprzedawany jako osobny produkt do montażu w oprawach różnych producentów, jest też używany jako kontroler w oprawach frmy LUG.

Kontroler eBLOC

Inteligentny kontroler wyposażony w standardowe złącze NEMA lub Zhaga

 • Kontroler oprawy ze standardowym złączem NEMA lub Zhaga
 • Kontroler radiowy 2.4GHz z komunikacją w standardzie THREAD (radio-mesh)
  – Opcjonalnie wyposażony w moduł komunikacyjny LTE-M do komunikacji z chmurą
  – Opcjonalnie wyposażony w lokalizator GPS
 • Sterowanie mocą oprawy oświetleniowej przez interfejs DALI i DIM 1..10V
 • Wyjście przekaźnikowe do całkowitego odłączania zasilacza oprawy
 • Pomiar napięcia zasilania, prądu pobieranego, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnika mocy
 • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem działania po zaniku zasilania
 • Czujnik zmierzchu
 • Wyjście do zewnętrznego czujnika (SENSOR READY)
 • Dedykowany do systemu sterowania oświetleniem BIOTcloud
 • Żywotność do 100000 h
 • Do 5 lat gwarancji

HUB’y.

HUBIoT-1

HUBIoT jest hubem (zwanym też wymiennie gateway’em lub routerem) pozwalającym na komunikację poprzez Internet (za pomocą GSM lub Ethernet) pomiędzy serwerami BIOTcloud (i użytkownikiem) a urządzeniami pracującymi w standardzie Thread, takimi jak iBLOC. HUBIoT posiada 2 niezależne moduły radiowe do komunikacji Thread, dzięki czemu komunikacja między klastrami Thread nie wymaga komunikacji z serwerami. Pozwala to implementować funkcje typu oświetlenie nadążne – które działa w czasie rzeczywistym bez nadzoru z chmury.

HUBIoT-2

HUBIoT jest hubem (zwanym też wymiennie gateway’em lub routerem) pozwalającym na komunikację poprzez Internet (za pomocą GSM lub Ethernet) pomiędzy serwerami BIOTcloud (i użytkownikiem) a urządzeniami pracującymi w standardzie Thread, takimi jak iBLOC. HUBIoT-2 pozwala na podłączenie do niego urządzeń podrzędnych poprzez interfejs RS-485. Na przykład może to być miernik parametrów zasilania iNET-3P monitorujący 3-fazową linię zasilania oświetlenia.

Urządzenia dodatkowe.

Miernik mocy INET-3P

 • Przetwornik pomiarowy do monitorowania parametrów zasilania 3-fazowych obwodów 220-240 V 50 Hz
 • Współpracuje z urządzeniem nadrzędnym Hubiot-2
 • Przeznaczony do kontroli poboru mocy/energii czynnej i biernej oraz wykrywania stanów awaryjnych w obwodach oświetlenia ulicznego
 • Współdziała ze standardowymi przekładnikami prądowymi 5 A
 • Interfejs RS485 w protokole MODBUS
 • Montaż na szynie DIN TH35 (EN50022)
 • Niezawodność MTTF 400000 h
 • Do 5 lat gwarancji

Produkty IoT.
Oświetlenie
infrastrukturalne.

Logo biotcloud i LUG
T. +48 538 898 302
© 2019-2022 BIOT Sp. z o.o. Grupa LUG, Nowy Kisielin – Nowa 7, 66-002 Zielona Góra, Polska
Projekt pn. „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od Smart Lighting do Smart City. Badania i prototypowanie” , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje.