[sg_popup id=”1532″ event=”click”]ghfghdfgh[/sg_popup]

Produkty.
Technologia połączona
z oprogramowaniem.

Kontrolery.
Elementy montowane
w oprawach.

Kontroler iBLOC

Na potrzeby zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym został opracowany kontroler oświetlenia o nazwie iBLOC. Posiada on różne warianty, pozwalające na sterowanie zasilaczami typu DALI, 1…10 V, jak i komunikację z innymi podzespołami oprawy oświetleniowej (np. termistory NTC). iBLOC pozwala na komunikację radiową w standardzie Thread, za pomocą której można do niego przesyłać komendy, konfigurację oraz odbierać alerty o zdarzeniach i aktualne wartości parametrów. iBLOC może być sprzedawany jako osobny produkt do montażu w oprawach różnych producentów, jest też używany jako kontroler w oprawach frmy LUG.

HUB’y.
Elementy
do zarządzania
i sterowania.

HUBIoT-1

HUBIoT jest hubem (zwanym też wymiennie gateway’em lub routerem) pozwalającym na komunikację poprzez Internet (za pomocą GSM lub Ethernet) pomiędzy serwerami BIOTcloud (i użytkownikiem) a urządzeniami pracującymi w standardzie Thread, takimi jak iBLOC. HUBIoT posiada 2 niezależne moduły radiowe do komunikacji Thread, dzięki czemu komunikacja między klastrami Thread nie wymaga komunikacji z serwerami. Pozwala to implementować funkcje typu oświetlenie nadążne – które działa w czasie rzeczywistym bez nadzoru z chmury.

HUBIoT-2

HUBIoT jest hubem (zwanym też wymiennie gateway’em lub routerem) pozwalającym na komunikację poprzez Internet (za pomocą GSM lub Ethernet) pomiędzy serwerami BIOTcloud (i użytkownikiem) a urządzeniami pracującymi w standardzie Thread, takimi jak iBLOC. HUBIoT-2 pozwala na podłączenie do niego urządzeń podrzędnych poprzez interfejs RS-485. Na przykład może to być miernik parametrów zasilania iNET-3P monitorujący 3-fazową linię zasilania oświetlenia.

Produkty IoT.
Oświetlenie
infrastrukturalne.

T. +48 538 898 302
© 2019 BIOT Sp. z o.o. Grupa LUG, Nowy Kisielin – Nowa 7, 66-002 Zielona Góra, Polska
Projekt pn. „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od Smart Lighting do Smart City. Badania i prototypowanie” , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje.